Arjen kohtaamisia lasten, nuorten ja perheiden kanssa

Minnan Majakka tarjoaa lapsiperheille palveluita, jotka tukevat lasten, nuorten ja vanhempien kokonaisvaltaista hyvinvointia ja antaa konkreettista apua ja tukea elämänhallintaan. Asiakkailla ei tarvitse olla lastensuojeluasiakkuutta. Työskentely on tavoitteellista, vuorovaikutuksellista ja voimavaralähtöistä. Työskentelyotteemme mahdollistaa onnistumisen niin varhaisen tuen tarpeessa olevalle lapselle, nuorelle ja perheelle kuin vaativampaankin tilanteeseen. Vahvana tukena yksilötyön lisäksi Minnan Majakka tarjoaa lapsille, nuorille ja perheille erikseen räätälöityjä toiminnallisia ja vertaistukiryhmiä sekä leirejä.

 

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU

Minnan Majakka Ky tarjoaa varhaista tukea lapsiperheille kotipalvelun keinoin. Työskentely on lyhytaikaista, jossa paneudutaan antamaan tuki akuuttiin tarpeeseen. Tuki voi olla konkreettista apua lasten hoitoon ja kasvatukseen liittyvissä asioissa sekä arjen askareihin ja muuhun elämänhallintaan. Minnan Majakka Ky on Kuopion (Nilsiä) alueen palveluseteliyrittäjä.

 

LASTENSUOJELUN PERHETYÖ

Perhetyötä tehdään vaativampaan tilanteeseen, jossa vanhemmat tarvitsevat tiivistä ja vahvaa tukea vanhemmuudessa, lapsen hoidossa ja kasvatuksessa tai yllättävässä perheen kriisitilanteessa. Perhetyöllä pyritään ehkäisemään vaativammat lastensuojelulliset toimet. Työtä voidaan tehdä perheen tarpeen mukaisesti tavaten perhettä yhdessä ja lisäksi erityisen tuen tarpeessa olevaa henkilöä erikseen. Työskentely pohjautuu sosiaalityöntekijän yhdessä perheen kanssa laatimaan asiakassuunnitelmaan. Työntekijä aloittaa työskentelyn perheen tilanteen kartoittamisella ja perhearvioinnilla. Työskentelyote on valmennuksellinen, jossa näkyy ratkaisu- ja voimavaralähtöisyys sekä ymmärrys perheen omasta asiantuntijuudestaan omassa elämässä.

 

 

AMMATILLINEN TUKIHENKILÖTYÖ

Aidolla läsnäolevalla kohtaamisella vahvistetaan voimavaralähtöisesti lapsen ja nuoren taitoja olla kotona, koulussa ja harrastuksissa. Työskentelyä ohjaa lapsen/nuoren asiakassuunnitelma,  jonka pohjalta tavoitteet on pilkottu riittävän pieniksi, joita kohti työskennellään ja ne ovat saavutettavissa.  Työskentely antaa lapsille ja nuorille onnistumisen kokemuksia ja rinnalleen luotettavan ja turvallisen aikuisen, jonka kanssa voi pohtia mieltä askarruttavia asioita.

Ammatillinen tukihenkilötoiminta voidaan toteuttaa myös neuropsykiatrisena valmennuksena, jos asiakkaalla on neuropsykiatrista oirehdintaa, sosiaalisten tilanteiden pelkoa, paniikkioirehdintaa, mielenterveys- ja päihdeongelmaa.

Tukihenkilötyöllä tuetaan nuorta itsenäiseksi kasvussa ja omaan elämään siirtymisessä, jolloin hänen kanssaan käydään konkreettisesti yhdessä läpi arjenhallintaan liittyviä asioita, velvollisuuksia ja vastuita.  Nuoren kanssa rakennetaan elämänpolkua ja tarkastellaan tulevaisuutta.

 

VALMENNUSPALVELUT

Neuropsykiatrisella valmennuksella oivalluksia arkeen ja elämään.

”Jokainen meistä on oman elämän asiantuntija”

Neuropsykiatrinen valmennus on ohjaukseen perustuva tavoitteellinen ja suunnitelmallinen kuntoutusmenetelmä. Ratkaisu- ja voimavaralähtöinen työskentely edistää myönteisellä tavalla ohjattavan käsitystä itsestään sekä omasta kyvystään. Valmennuksella tuetaan elämänhallintaa ja arjen sujumista, tiedostetaan vahvuuksia ja hyödynnetään sillä hetkellä olevia voimavaroja, löydetään ja harjoitellaan uusia käyttäytymismallia ristiriitatilanteisiin sekä rakennetaan eheää minäkuvaa. Valmennus toteutetaan siinä toimintaympäristössä, jossa tarvitaan tukea esimerkiksi koulu, koti, työpaikka, harrastukset. Neuropsykiatrinen valmennus tukee arkipäivän toiminnoista selviytymistä sekä tähtää sosiaalisten suhteiden ja sosiaalisen verkoston tukemiseen. Neuropsykiatrista valmennusta toteutetaan kaikenikäisille sitä tarvitseville henkilöille.

 

LASTEN KESÄLEIRIT  TAHKOLLA 5.-7.6.2017 JA 19.-21.6.2017

Leiri antaa lapselle elämyksiä, kokemuksia ja uusia kavereita. Leirin ohjelma koostuu liikunnasta, luontoseikkailusta, eläinpuisto vierailusta, yhteisistä iloisista hetkistä, touhuamisesta, peleistä ja leikeistä. Leirimaksu kattaa yhteismajoituksen mökissä, täysylläpidon, ohjelman, vakuutukset ja ammattitaitoiset aikuiset ohjaamaan leiriä. Leirihinta on 198€/lapsi/leiri. Leiri toteutuu, kun osallistujia on kymmenen lasta. Leirille mukaan mahtuu 12 lasta.

Ilmoittautuminen viimeistään 14.5.2017 mennessä sähköpostilla info@minnanmajakka.fi